Човек живее не от това, което яде, а от това, което смила. Това се отнася както за ума, така и за тялото. 

Бенджамин Франклин

Категории :

Translate »